• Üniversite Adı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 06.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Oca.12
 • Kadro Derecesi

Hava Lojistiği Programı için; Üniversitelerin İşletme, Uluslararası Ticaret, Lojistik Bölümü Lisans mezunu ve İşletme, Uluslararası Ticaret, Lojistik Bölümü Yüksek Lisans mezunu olmak

İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Programları için, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

A. ARANAN ŞARTLAR1- Başvurularda geçerli merkezi sınavından (ALES) en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.


2 a– Hava Lojistiği Programında Görev Yapacak Öğretim Görevlisi:

- Üniversitelerin İşletme, Uluslararası Ticaret, Lojistik Bölümü Lisans mezunu olmak,

- İşletme, Uluslararası Ticaret, Lojistik Bölümü Yüksek Lisans mezunu olmak


3 - 657 Sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.


4 - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük sistemin 100’lük sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


5- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.


6- Lisans eğitiminden sonra belgelendirilmek kaydıyla alanlarıyla ilgili asgari iki yıl tecrübeli olmak.B. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER


1- Başvurular, Üniversitemiz İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne şahsen ve iadeli taahhütlü posta ile yapılacaktır. (Not : İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.).


Son müracaat teslim alma tarihi 06.01.2012 ve saat 16:30’dur. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.


2- Başvuruda :

Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş (Ayrıntılı-belgeli)
2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Onaylı diploma fotokopisi,
Merkezi sınav (ALES) belgesi veya onaylı fotokopisi
Yüksek Lisans, Lisans diplomalarının onaylı fotokopileri
Lisans transkripti
Kayıtlı olunan programların (Yüksek Lisans – Doktora) belgeleri
Varsa yayınlanmış veya yayın kararı alan bilimsel çalışmalar.
Varsa yabancı ülkelerden alınan diploma ve belgelerin suretleri ile onaylı tercüme ve denklik belgeleri.

C. BİLGİ İÇİNİşletmecilik MYO : f.akin@iku.edu.tr vee.burgazlioglu@iku.edu.tr

Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu İncirli Kampüsü Yolbaşı Sokak 34147 Bakırköy / İSTANBUL