• Üniversite Adı GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olmak.

Üniversitemiz Dış İlişkiler, ERASMUS Biriminde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde uzman alınacaktır.UZMAN KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.(Özel yetenek sınavı ile lisans öğrenimi yapanlar hangi puan türünde ALES’ten en az 70 puan sağlıyorsa o alan dikkate alınacaktır.)

3. ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den (İngilizceden) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4.En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla mezuniyet sonrası alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. Yüksek Lisans belgesine sahip adaylarda iki yıl tecrübe şartı aranmaz.MUAFİYET

1.Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe ( Adı Soyadı ,Yazışma Adresi ve Tel. Numarası açıkça belirtilecektir.)

2. Özgeçmiş.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge)

5. Lisans mezuniyet transkripti.(4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır)

Not: Şahsen başvurularda belgelerin aslı ibraz edilecek, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.

6. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık).
7. ALES Belgesi.( Son üç yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)
8. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir).

10. Alanları ile ilgili tecrübe belgesiNOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme Sonucu ve Sınav Sonucu Üniversitemiz İnternet sitesinde yayınlanacaktır.BAŞVURU YERİ: Personel Daire Başkanlığı’na şahsen ve ya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.Adres : Giresun Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı

Güre Yerleşkesi GİRESUN