• Üniversite Adı ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 06.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olup,Yükseköğretim kurumlarında en az 4 yıl deneyimli olmak

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten en az 85 puan almış olmak,(Üniversitemiz Senatosunun 21/12/2011 tarihli ve 2011.14.01 sayılı kararı)
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
4-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, (Üniversitemiz Senatosunun 21/12/2011 tarihli ve 2011.14.01 sayılı kararı)
5- İngiliz Dİli ve Edebiyatı Bölümünden mezun olup, Yükseköğretim kurumlarında en az 4 yıl deneyimli olmak,
B-BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1- www.agun.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, ilan detay numarası mutlaka belirtilecektir.
2-Lisans diploması fotokopisi
3-Lisans transkript fotokopisi
4-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
5-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
6-Kazanan adayların, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren başvuru evraklarının aslını bir hafta içerisinde teslim ederek, 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
7- Özgeçmiş,
8- Yabancı Dil Belge Fotokopisi
9- Çalıştığına dair belge Fotokopisi (Resmi kurumlardan alınan tecrübe belgeleri için prim sorgulaması yapılmayacaktır. Özel kurumlardan alınan tecrübe belgeleri ise prim dökümleri olması halinde kabul edilecektir.)
Not:1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.
Not:2- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
C- BAŞVURU YERİ
Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek www.agun .edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılmalı ve Abdullah Gül Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
İrtibat Adresi: Abdullah Gül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Teknopark 4/67A 38039 Melikgazi/KAYSERİ
Tel.: 0 352 224 8800 Faks: 0 352 224 8813
D- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.