• Üniversite Adı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KİMYA
 • Anabilim Dalı KİMYA
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 30.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Kimya alanında Lisans veya Yüksek Lisans derecesi yapmış olmak ve floresans mikroskopi, hücre kültürü immünsitokimya ile hücrelerin boyanması ve DNA/RNA izolasyonu konularında deneyim sahibi olmak.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Enstitümüz Fen Fakültesinde açık bulunan uzman kadrosuna "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2. Müracaat edecek adayların "Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından" (ALES) en az 70 puan almaları gerekir.

3. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

4. Başvuracakların, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

6. Yabancı Dil Belgesi (KPDS en az 60 puan düzeyinde veya eşdeğer diğer Yabancı Dil Belgeleri ÜDS-TOEFL- adayların Enstitümüz Senatosunun 27/07/2010 tarih ve 11/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanı ve şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.)ÖZEL ŞARTLAR:

1. Kimya alanında Lisans veya Yüksek Lisans derecesi yapmış olmak ve floresans mikroskopi, hücre kültürü immünsitokimya ile hücrelerin boyanması ve DNA/RNA izolasyonu konularında deneyim sahibi olmak. Yüksek Lisans derecesine sahip olmayanların belgelendirmek kaydı ile alanında 2 yıl tecrübeli olması şarttır.

MUAFİYET:

1. Doktora derecesine sahip olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları ALES sınavından muaf tutulurlar.İSTENEN BELGELER:

1. Fen Fakültesi Kimya Bölümü uzman kadrosuna başvuracak adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, transkript, Yabancı Dil Belgesi ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte Fen Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Kampüsü Gülbahçe Köyü Urla-İZMİR adresine, şahsen veya postayla müracaat etmeleri gerekmektedir.