• Üniversite Adı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER YO
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 09.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Oca.12
 • Kadro Derecesi 6

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilim Bölümlerinden mezun olmak.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Enstitümüz Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde açık bulunan okutman kadrolarına "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını
taşımaları gerekmektedir.

2. Müracaat edecek adayların "Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından" (ALES) en az 70 puan almaları
gerekir.

3. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı
hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

4. Başvuracakların, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini
sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

6. Yabancı Dil Belgesi (KPDS en az A (90) puan düzeyinde veya eşdeğer diğer Yabancı Dil Belgeleri ÜDS-TOEFL
adayların Enstitümüz Senatosunun 27/07/2010 tarih ve 11/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanı ve
şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.)ÖZEL ŞARTLAR:

1. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık,
İngiliz Dil Bilim Bölümlerinden mezun olmak.MUAFİYET:

1. Doktora derecesine sahip olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro
unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları ALES sınavından muaf
tutulurlar.İSTENEN BELGELER:

1. Enstitümüz Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü okutman kadrosuna başvuracak adayların dilekçe, iş
talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, transkript, Yabancı Dil Belgesi ve varsa bilimsel çalışma
ve yayınları ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Gülbahçe Kampüsü Gülbahçe Köyü Urla-İZMİR
adresine, şahsen veya postayla müracaat etmeleri gerekmektedir.