• Üniversite Adı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ADALET M.Y.O.
 • Bölüm Adı HUKUK
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 09.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku, Özel Hukuk veya Kamu Yönetimi alanlarının birinde Yüksek lisans yapmış olmak. En az 3 yıl eğitim-öğretim tecrübesi olmak.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.
I) Genel Şartlar :
a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada son üç yıllık ALES’ten (mezun olunan alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
II) Özel Şartlar :
Öğretim Görevlisi
a) Lisans düzeyinde öğretim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku, Özel Hukuk veya Kamu Yönetimi alanlarının birinde Yüksek lisans yapmış olmak. En az 3 yıl eğitim-öğretim tecrübesi olmak.
III) Muafiyet :
a) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


IV) Başvuru Şekli :
İlan edilen kadroya başvuracak adaylar; başvurduğu bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçesi ekinde, Özel şartta belirtilen belgeler, özgeçmiş, öğrenim belgeleri, transkript, yabancı dil belgesi, ALES belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, erkek adayların askerlik durum belgesi ve varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat edebilirler. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.
Not: ALES, dil belgesi, mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
V) Başvuru Adresi :

İnönü Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu MALATYA

Tel.: 0 422 377 49 35 - 0 422 341 05 85 Faks: 0 422 341 05 85

* Son başvuru tarihi 03.01.2012, Adayların ön değerlendirme sonuçları 05.01.2012 tarihinde Üniversitemizin web sitesinde (www.inonu.edu.tr) ilan edilecektir. Başvuran adaylardan ön değerlendirme sonuçlarına göre sınava alınacaklar için 09.01.2012 Pazartesi günü Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu İdari Binasında saat: 10.00 da giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı sonuçları 11.01.2012 tarihinden itibaren Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
Not: Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.