• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 30.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Oca.12
 • Kadro Derecesi 6

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü veya Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans yapıyor olmak

T.C.GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı’na 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.


ÖZEL ŞARTLAR:

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü veya Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak.
- Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans yapıyor olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.

Başvurularını şahsen yapmak isteyen adaylar; başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesinde yer alan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Sekreterliği’ne şahsen veya posta* ile (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 41400 ÇAYIROVA/KOCAELİ) yapabileceklerdir.

*Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.
1- Özgeçmiş

2- Nüfus cüzdanı sureti ***

3- Bir adet fotoğraf

4- ALES Belgesinin fotokopisi***

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belgenin fotokopisi***

6- Mezuniyet Belgesi (Lisans/Yükseklisans) nin fotokopisi***

7- Not Döküm Belgesi fotokopisi ***

8- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9- Öğrenci Belgesi

10- Varsa ilgili dalda bilimsel çalışmaları kapsayan dosya

** Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Enstitümüz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*** Adaylar atanmaları halinde fotokopisini verdikleri belgelerin asıllarını ibraz etmek durumundadırlar.