• Üniversite Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı NALLIHAN MYO
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Oca.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Elektronik Teknolojisi programı için; Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü, Elektrik Müh.veya Elektronik Müh.Bölümü, Elektronik Haberleşme veya Eğitim Fakültelerinin Elektronik Öğretmenliği Bölümü veya Elektronik Haberleşme Öğretmenliği veya Elektrik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla 2 yıl ders vermiş olmak

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (lisans öğreniminde mezun olunan alanda) ALES’den en az 70 puan almış olmak.

c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.


ÖZEL ŞARTLAR

Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü, Elektrik Müh.veya Elektronik Müh.Bölümü, Elektronik Haberleşme veya Eğitim Fakültelerinin Elektronik Öğretmenliği Bölümü veya Elektranik Haberleşme Öğretmenliği veya Elektrik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla 2 yıl ders vermiş olma şartı aranacaktır.MUAFİYET


a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil koşulundan muaftır.Başvuruda istenen belgeler ;

- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi(varsa),

BAŞVURU YERİ: Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)