• Üniversite Adı TED ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hazırlık Okulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 16.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Oca.12
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Kültürü, İngilizce Dil Eğitimi, İngilizce Dil Öğretimi, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması olmak

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU
OKUTMAN ALIMI

Önemli

Duyuru Detay:


İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.

TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN İLAN


TED Üniversitesi 2012 – 2013 akademik yılında eğitime başlayacaktır. Bu nedenle İngilizce Hazırlık Okuluna tecrübeli okutmanlar alınacaktır.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


• Lisans Diploması
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Amerikan Dili ve Edebiyatı
Amerikan Dili ve Kültürü
İngilizce Dil Eğitimi
İngilizce Dil Öğretimi
İngiliz Dil Bilimi
İngilizce Öğretmenliği
• CV
•Transkript (Not dökümü- Lisans eğitimi için)
• Dil yeterliliği belgesi (KPDS, TOEFL, vb.)
AÇIKLAMALAR

• bir yüksek öğretim kurumunda en az on yıllık tecrübe
• bir yüksek öğretim kurumunda her seviyede derse girmiş olmak, ve lisans programlarındaki öğrencilere akademik becerileri öğretmiş olmak
• en az dört yıl müfredat ve/veya sınav geliştirme ile ilgili çalışmalar yürütmüş olmak
• en az iki yıl akademik bir yöneticilik görevi yürütmüş olmak
ALES sınavından en az 70, KPDS sınavından en az 90, TOEFL IBT’ den en az 103 (writing bölümünden min. 24/30) , IELTS sınavından en az 8 almış olmak (her bileşenden en az 7), TOEFL PBT’den en az 637 / 5 (Adaylar ayrıca okulumuz tarafından hazırlanıp verilecek olan Okutman Giriş Sınavı’na gireceklerdir.)

Yazışma Adresi


Yazışma Adresi: TED Üniversitesi Kızılırmak Sokak No. 8 Kocatepe


Telefon


Telefon: 0312 418 41 47


Faks


Faks : 0312 418 41 48TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULUOKUTMAN ALIMITED Üniversitesi 2012 – 2013 eğitim yılında öğrenci alacaktır. Hazırlık Okulu da aynı yıl İngilizce eğitimine başlayacaktır. Bu döneme mahsus olmak üzere tecrübeli eleman alımına gidilecektir. Bu nedenle okutmanlığa başvuracak adayların aşağıda sıralanan niteliklere sahip olmaları beklenmektedir.

Lisans Diplomasıİngiliz Dili ve Edebiyatı

Amerikan Dili ve Edebiyatı

Amerikan Dili ve Kültürü

İngilizce Dil Eğitimi

İngilizce Dil Öğretimi

İngiliz Dil Bilimi

İngilizce Öğretmenliğibir yükseköğretim kurumunda en az on yıllık tecrübebir yükseköğretim kurumunda her seviyede derse girmiş olmak, ve lisans programlarındaki öğrencilere akademik becerileri öğretmiş olmaken az dört yıl müfredat ve/veya sınav geliştirme ile ilgili çalışmalar yürütmüş olmaken az iki yıl akademik bir yöneticilik görevi yürütmüş olmakALES sınavından en az 70, KPDS sınavından en az 90, TOEFL IBT’ den en az 103 (writing bölümünden min. 24/30) , IELTS sınavından en az 8 almış olmak (her bileşenden en az 7), TOEFL PBT’den en az 637 / 5 (Adaylar ayrıca okulumuz tarafından hazırlanıp verilecek olan Okutman Giriş Sınavı’na gireceklerdir.)Başvuracak olan adayların fotoğraflı özgeçmişlerini (en az 3 referans içeren) ve niyet mektuplarını jobsokutman@tedu.edu.tr adresine veya 0(312) 418 41 48 No’lu faks numarasına göndermeleri gerekmektedir. Teşekkürler.