• Üniversite Adı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ÇAL M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Kimya Bölümü lisans mezunu olmak, Biyokimya alanında yükseklisans mezunu olmak ve alanında en az 5 yıl deneyimli olmak

T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

ŞARTLAR:
1-) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen hükümleri taşımak.
2-) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70,
3-) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-) En az lisans mezunu olmak,
5-) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

MUAFİYET: Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU: İlan edilen kadrolara adaylar; 1- Dilekçe (başvurulan unvan ve birim açıkça belirtilecek, adres ve telefon numarası yazılacaktır), 2- ALES Belgesi, 3- Özgeçmiş, 4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 5- Fotoğraf (2 adet), 6- Diploma Suretleri (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge), 7- Lisans Not Durum Belgesi (transkript), 8- Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için Hizmet Belgesi, 9- Alanlarında tecrübe belgeleri, 10- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösterir belge, 11- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile ÇAL MESLEK YÜKSEKOKULU'na başvuracaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstenen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde yayımlanacak olup, Üniversitemiz web sitesindeki ( http://personel.pau.edu.tr ) duyurular tebligat niteliğindedir.