• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı YABANCI DİLLER
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi veya İngilizce Mütercimlik Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

T.C
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Yabancı Diller Bölümü'ne 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Okutman alınacaktır


BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR


- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Okutman kadrosuna başvurularda merkezi sınavdan mezun olduğu alanda (ALES) en az 70 puan (yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır), (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

-5 yıl bu alanda tecrübe sahibi olmak
- Yabancı Dil Okutmanı Başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabacı Dil Sınavı (ÜDS) den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak

- İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı(*), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(*), İngiliz Dil Bilimi(*) veya İngilizce Mütercimlik Tercümanlık(*) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.


(*) Pedagojik Formasyona sahip olmak


MUAFİYET

- Doktorasını tamamlamış olanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


Okutman kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesinde yer alan Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına şahsen veya posta ile yapabilecektir. Dilekçeleri ekine; özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Merkezi Sınavı belgesi (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge, Diploma ve Transkript belgelerini kapsayan dosyayı vereceklerdir.Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Öndeğerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Enstitümüz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.