• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı RESİM
 • Anabilim Dalı RESİM
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 24.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 28.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.12.2010
 • Kadro Derecesi 2

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı mezunu olmak ve bu alanda Yüksek Lisans ve Doktora (Sanatta Yeterlik) Derecelerine sahip olmak ve Yabancı Dilden KPDS veya ÜDS’den en az 65 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Atama maddesi: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.