• Üniversite Adı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GIDA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı GIDA BİLİMLERİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 09.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Oca.12
 • Kadro Derecesi 6

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Gıda Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Elemanı alınacaktır. Bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Yönetmelik metnini okumak için tıklayınız.A- BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70 puan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
3- 35 yaşından gün almamış olmak,
4- Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Gıda Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak,
5- Lisans mezuniyeti notunun 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır,
6- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir,
7- Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

B- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir,
2. Özgeçmiş,
3. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı. Askerlik yapmış ise terhis belgesi fotokopisi, (Örnek-1)
4. Lisans diploma ve transkript fotokopileri,
5. İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa yüksek lisans diploma ve transkript fotokopileri veya doktora diploması fotokopisi,
6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,
7. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında vesikalık),
8. ALES Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
9. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği),
10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile bir fiil ilgili alanda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir),
11. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı aranan ilanlarda istenen Anabilim Dalını gösterir öğrenci belgesi ile transkript belgesinin aslı,

C- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.D- BAŞVURU YERİ VE DUYURU

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.İlanen duyurulur.PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI