• Üniversite Adı BATMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İKTİSAT
 • Anabilim Dalı İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Oca.12
 • Kadro Derecesi 7

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisad alanında doktora yapıyor olmak.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ve ilandaki özel koşullar doğrultusunda cari usul ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.İlanen Duyurulur.Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.12.2011

Son Başvuru Tarihi : 29.12.2011MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR1-GENEL ŞARTLAR:a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına başvuran adayların lisans mezuniyet alanı türünden, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ise başvurduğu kadro alanı türünden ALES’ ten en az 70 puan almış olmak, (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

Alan türü değişen programlardan mezun olanların, alan türü değişen programlara başvurularında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

e) Lisans mezuniyeti notu ile yabancı dil puanının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik tabloları kullanılacaktır.2-ÖZEL ŞARTLAR :Araştırma Görevlisi:

a) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük veya 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

c) Tıpta uzmanlık ile yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.

3-MUAFİYET:Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz4-BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:Başvuru Formu, (http://personel.batman.edu.tr/belgeform.php adresinden indirilebilir.)
Özgeçmiş,
Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ALES Belgesinin fotokopisi,
Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi, (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK’çe kabul edilmiş diğer dil sınavı)
Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diplomaları veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
Lisans Transkripti Fotokopisi,
Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
İki adet vesikalık fotoğraf.
Varsa bilimsel çalışma yayınlarını içeren dosya,

Adaylar sadece bir kadroya başvurabileceklerdir.
İlan edilen kadrolara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvurabileceklerdir.
Müracaat için gönderilen evraklar geri iade edilmeyecektir.5- BAŞVURU YERİ:İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylarının ön değerlendirme sonuçları üniversitemizin www.batman.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.

Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca ilgililere bir tebliğ yapılmayacaktır.6- İLETİŞİM BİLGİLERİ:Batman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 488 217 35 58

Fax : 0 488 217 35 45