• Üniversite Adı İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KİMYA
 • Anabilim Dalı KİMYA
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 27.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Oca.12
 • Kadro Derecesi 2,3

Kimya Bölümü Lisans mezunu olup, Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak,Belgelendirmek kaydıyla Kimya alanında en az iki yıl tecrübeli olmak

Üniversitemiz Fen Fakültesi Kimya Bölümü Kimya Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Uzman alınacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MUAFİYET

- Doktorasını tamamlamış olanlar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.

ÖZEL ŞARTLAR

- Kimya Bölümü Lisans mezunu olup, Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak,

- Belgelendirmek kaydıyla Kimya alanında en az iki yıl tecrübeli olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ ve EKLENECEK BELGELER

- Başvurdukları birim adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

- Ayrıntılı özgeçmiş,

- Nüfus cüzdan fotokopisi, (Onaylı)

- 1 Adet Fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Merkezi Sınavı belgesi (ALES), (Başvuruda internet çıktısı olabilir.)

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge, (KPDS ve ÜDS Belgesinin internet çıktısı olabilir.)

- Lisans not ortalaması gösterir belge (Transkript), (Aslı veya Onaylı Sureti)

- Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi, (Bakaya durumunda olmamak)

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları, (Başvuruda belgenin aslı verilmeyecekse noter veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı sureti)

- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya,BAŞVURU YERİ- Başvuru için gerekli tüm belgeler başvuru adresine şahsen veya posta ile gönderilmelidir.

- Süresi içinde yapılmayan başvurular eksik belgeli başvurular ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Posta ile yapılacak başvurularda belgelerin son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.BAŞVURU ADRESİİSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

D-100 Karayolu Merdivenköy Mevkii No: 6/1 Göztepe - Kadıköy/İSTANBUL

Telefon : (0216) 602 28 00 Faks : (0216) 602 28 05

Web adresi: www.ismu.edu.trNOT: İnternet çıktısı olarak gönderilen ALES ve Dil belgelerinin doğruluğu ÖSYM’nin resmi internet sitesinden teyit edilecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar üniversitemiz Web adresinden yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat