• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Endüstri Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Oca.12
 • Kadro Derecesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu, Ofis Programlarını iyi kullanabilen , Programlama ve Modelleme bilmek.

2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atanma kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır


Mühendislik Fakültesi -Endüstri Mühendisliği (3) Araştırma Görevlisi
Özel Koşullar:
Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu, Ofis Programlarını iyi kullanabilen , Programlama ve Modelleme bilmek.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES Sınavından en az 70 almış olmak. (İlgili alandaki puan türünden)

2- KPDS/ÜDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3- Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi : 14.12.2011

Son başvuru Tarihi : 28.12.2011

Ön Değerlendirme Tarihi : 02.01.2012

Giriş Sınavı tarihi : 05.01.2012

Sonuç Açıklama Tarihi : 12.01.2012

- Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlığı ; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul