• Üniversite Adı BATMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 24.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 10.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.01.2011
 • Kadro Derecesi 7

Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ve ilandaki özel koşullar doğrultusunda cari usul ile Okutman alınacaktır.

İlanen Duyurulur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1-GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada okutman kadrolarına başvuran adayların lisans mezuniyet alanı türünden ALES’ ten en az 70 puan almış olmak, (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)Alan türü değişen programlardan mezun olanların, alan türü değişen programlara başvuranlarında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.2-ÖZEL ŞARTLAR :Okutman:a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.3-MUAFİYET:Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz4-BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:1. Başvuru Formu, (Formu İndirmek İçin Tıklayınız.) (Tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulacaktır.)2. Özgeçmiş,3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,5. ALES Belgesinin fotokopisi,6. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi, (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK’çe kabul edilmiş diğer dil sınavı)7. Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diplomaları veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi.)8. Lisans Transkripti örneği,9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)10. İki adet vesikalık fotoğraf.11. Varsa bilimsel çalışma yayınlarını içeren dosya,Ø Adaylar sadece bir kadroya başvurabileceklerdir.Ø İlan edilen kadrolara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvurabileceklerdir.Ø Müracaat için gönderilen evraklar geri iade edilmeyecektir.5- BAŞVURU YERİ:İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.Adaylarının ön değerlendirme sonuçları üniversitemizin www.batman.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca ilgililere bir tebliğ yapılmayacaktır.6- İLETİŞİM BİLGİLERİ:Batman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaşkanlığıTelefon: 0 488 217 35 58Fax : 0 488 217 35 58