• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TİP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı TIBBİ GENETİK
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 27.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Oca.12
 • Giriş Sınav Tarihi 09.Oca.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Tıbbi Genetik veya Tıbbi Biyoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak veya Tıbbi Genetik uzmanı olmak, ALES'den alanında en az 70 puan almış olmak. KPDS veya ÜDS’den en az 50 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Yüksek çözünürlük genom analiz sistemini kullanabilme konusunda deneyimli olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elamanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.


ATAMA MADDESİ : 33

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.