• Üniversite Adı FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Psikoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 26.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Ara.11
 • Kadro Derecesi

Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

- Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak,
- FSMVÜ Senatosu kararı gereğince ÜDS, KPDS veya dengi bir Yabancı Dil (İngilizce) sınavından 85 ve üzeri puan almış olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

- Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

- Özgeçmiş

- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

- Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi)

- Onaylı diploma fotokopisi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi


Başvuru yeri ve iletişim:


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL

Telefon: 0212 521 81 00


NOT: Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.