• Üniversite Adı BOZOK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK-MİMARLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı BİLGİSAYAR YAZILIMI
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Ara.11
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olmak.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A - BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten mezun olunan alandan en az 70 puan almış,
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
5-Fakültelerin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olmak.
6-Alanında Yüksek Lisans yapmış veya alanında en az on yıl belgelendirmek şartıyla tecrübeli olmak.

B - BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi: www.bozok.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.
2-Lisans diploması fotokopisi,
3-Lisans transkript fotokopisi,
4-Yüksek Lisans ve Transkript belge fotokopisi veya Mezuniyetten sonra alanında prim yatırılarak en az 10 yıl tecrübeli olduğuna dair belge fotokopisi. Tecrübe belgesini veren iş yeri tarafından SGK priminin yatırıldığına dair SGK prim döküm belgesi.
5-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
6-KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
7-Özgeçmiş,
8-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

C - MUAFİYET:

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

D - BAŞVURU YERİ:

Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, www.bozok.edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılarak, Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine şahsen verilecek veya posta ile gönderilecektir.

İlan süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta veya kargo ile gönderilen başvurularda gönderilen tarih dikkate alınmayacak, birimin evrak kayıt tarihi esas alınacaktır.

İrtibat Adresi:

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Binası / YOZGAT
Telefon: 0 (354) 242 10 01 Santral
Faks: 0 (354) 242 10 05

Not:1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.
Not:2- 4’lük ve 5'lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
Not:3- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.