• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı SU KİRLİLİĞİ VE ATIKSU KONTROL TEKNOLOJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Ara.11
 • Kadro Derecesi 7

Çevre Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü öğrencisi olmak

T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

—657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak— Başvurularda merkezi sınavdan başvurduğu alanda (ALES) en az 70 puan almış olmak—Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak— Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.


ÖZEL ŞARTLAR

—Çevre Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü öğrencisi olmak

BAŞVURU ŞEKLİ ve EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres ve telefon numaralı) ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Muallimköy Yerleşkesinde yer alan Çevre Mühendisliği Bölüm Sekreterliği'ne (Şef Osman KARATAŞ 0 262 605 32 25) şahsen veya posta * ile ( Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Muallimköy Yerleşkesinde Çevre Mühendisliği Bölümü Muallimköy/GEBZE
Dilekçeleri ekine;

1-Özgeçmiş,

2-Nüfus cüzdan fotokopisi, (ONAYLI)

3- Fotoğraf (1 adet) (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

4- Merkezi Sınavı Belgesi (ALES),

5- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

6- Lisans Not Ortalamasını gösterir belge (Transkript) Resmi-ONAYLI

7- Öğrenci Belgesi

8- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

9- Diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.*Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.*

**Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. **
Adaylar atanmaları halinde fotokopisini verdikleri belgelerin asıllarını ibraz etmek durumundadırlar.