• Üniversite Adı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 22.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 27.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.12.2010
 • Kadro Derecesi 6

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans mezunu olmak. Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler konusunda uzman ve uygulama deneyimi olmak.İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Rektörlüğümüzde açık bulunan uzman kadrosuna (Rektörlük Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Merkezi Araştırma Laboratuvarında istihdam edilmek üzere) "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2. Müracaat edecek adayların "Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından" (ALES) en az 70 puan almaları gerekir.

3. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

4. Başvuracakların, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

6. Yabancı Dil Belgesi (KPDS en az 60 puan düzeyinde veya eşdeğer diğer Yabancı Dil Belgeleri ÜDS-TOEFL)ÖZEL ŞARTLAR:

1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans mezunu olmak. Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler konusunda uzman ve uygulama deneyimi olmak.MUAFİYET:

1. Doktora derecesine sahip olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları ALES sınavından muaf tutulurlar.

İSTENEN BELGELER:

1. Rektörlük uzman kadrosuna başvuracak adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri , transkript, Yabancı Dil Belgesi ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığı Gülbahçe Kampüsü Gülbahçe Köyü Urla-İZMİR adresine, şahsen veya postayla müracaat etmeleri gerekmektedir.