• Üniversite Adı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 22.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 29.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.12.2010
 • Kadro Derecesi 5

2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesi gereğince Mimarlık lisans mezunu olan ve Mimari Restorasyon alanında yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler arasından Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Enstitümüze 2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik uyarınca ilanda belirtilen Anabilim Dalına gerekli şartları sağlayan lisansüstü öğrenciler arasından araştırma görevlisi alınacaktır.

I) Genel Şartlar :

a) 657 Sayılı Kanun'un 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Üç yıldan eski olmayan ALES’ten en az 70 (sayısal puan), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,


II) Özel Şartlar:

Son başvuru tarihi itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak,

III) Başvuruda İstenen Belgeler :

a) Başvuru Dilekçesi

b) Onaylı Merkezi Sınav Belgesi (ALES)

c) Onaylı Yabancı Dil Sınav Belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS)

d) Öğrenci Olduğuna Dair Onaylı Belge (Öğrenim gördüğü lisansüstü programın kesinlikle belirtilmesi gerekmektedir.)

e) Onaylı Mezuniyet Belgesi (Lisans ve varsa Yüksek Lisans. Yurtdışından alınmış bir mezuniyet belgesi ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.)

f) Lisans ve varsa Yüksek Lisans Transkripti (Onaylı)

g) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

h) 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

ı) İş Talep Formu (Enstitümüz’ün web sayfasından veya şahsen başvurularda Enstitümüz’den temin edilebilir.)

IV) Başvuru Yeri ve Şekli :

Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Başvurular, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik veya onaysız (onaylı ancak fotokopi olan belgeler ‘’aslı gibidir’’ onaylı olmalıdır) belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.