• Üniversite Adı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TEMEL TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı TIBBİ BİYOLOJİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Ara.11
 • Kadro Derecesi 1

Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Alanında Doktora Yapmış Olmak, Alanında En Az 7 Yıl Deneyimli Olmak

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile ilk defa, açıktan veya naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime aşağıda istenen belgelerle birlikte ilan bitiş tarihi mesai bitiş saatine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

ADAYLARIN BAŞVURUDA GETİRECEKLERİ BELGELER:
1. Başvuru Dilekçesi
2. ALES'den mezun olduğu alandan en az 70 puan aldığına dair belge.
3. Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)
4. Lisans mezuniyet belgesi
5. Transkrip belgesi
6. Doktora mezuniyet belgesi,
7. İlanda belirtilen alanda en az 7 yıllık deneyim belgesi


NOT: İstenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yaptırılarak onaylanması yeterlidir.

-Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİLERE DUYURULUR