• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Elektrik -Elektronik Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Ara.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve doktorasını Sinyal İşleme, Elektronik, Mikroelektronik veya Devreler ve Sistemler konusunda tamamlamış olmak

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü


Başvuru Koşulları:

a) Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve doktorasını Sinyal İşleme, Elektronik, Mikroelektronik veya Devreler ve Sistemler konusunda tamamlamış olmak

b) ALES’den mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,


Başvurular 5 Aralık 2011 tarihinden itibaren başlayacak ve adaylar bireysel duyuru ile İngilizce seminer vermeye davet edilecektir. Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (eaydin@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.
Tel: 0 312 586 85 60