• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı ONKOLOJİ
 • Anabilim Dalı KLİNİK ONKOLOJİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 16.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Ara.11
 • Kadro Derecesi 4

Fizik lisans mezunu olup Medikal Fizik, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği, alanlarından birinde doktora yapmış olmak, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 70 puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir

Duyurulur.