• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİYOMÜHENDİSLİK
 • Anabilim Dalı BİYOMALZEME
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Ara.11
 • Kadro Derecesi 7

Kimya Mühendisliği veya Biyomühendislik Bölümleri Lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinde Yüksek Lisans yapıyor olmak

T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’ne 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR—657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak— Başvurularda merkezi sınavdan başvurduğu alanda (ALES) en az 70 puan almış olmak—Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak— Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.ÖZEL ŞARTLAR

—Kimya Mühendisliği veya Biyomühendislik Bölümleri Lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinde Yüksek Lisans yapıyor olmak

BAŞVURU ŞEKLİ ve EKLENECEK BELGELERAraştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres ve telefon numaralı) ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesinde yer alan Biyomühendislik Bölümü'ne ( Kimya Mühendisliği Bölümü Binası 206 nolu oda) şahsen veya posta * ile ( Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesinde Biyomühendislik Bölümü 41400 Çayırova/ KOCAELİ) yapabileceklerdir.

Dilekçeleri ekine;

1-Özgeçmiş,

2-Nüfus cüzdan fotokopisi, (ONAYLI)

3- Fotoğraf (1 adet) (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

4- Merkezi Sınavı Belgesi (ALES),

5- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

6- Lisans Not Ortalamasını gösterir belge (Transkript) Resmi-ONAYLI

7- Öğrenci Belgesi

8- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

9- Diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.*Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.*

**Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. **
Adaylar atanmaları halinde fotokopisini verdikleri belgelerin asıllarını ibraz etmek durumundadırlar.