• Üniversite Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DEĞ.ALİ ÖZBAY SAN.TEK.M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Ara.11
 • Kadro Derecesi 5

Kuyumculuk ve Takı Teknolojisi Programı; Takı Teknolojisi ve Tasarımı veya Kuyumculuk bölümü lisans mezunu olmak. Alanında 2 yıl akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı resmi gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.

İlgililere Duyurulur

Genel Şartlar

Adaylar, 2 adet akademik başvuru formunu http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form1_a.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurarak, dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi (yurtdışından alınan diploma veya ünvanların denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir), nüfus cüzdan fotokopisi, lisans not transkripti (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvuru yapabilecektir. Başvuracak adayların ilan edilen anabilim dalı / program / Fakülteden mezun olmaları gerekmektedir. 657 S.K. ve 2547 S.K. tabi çalışıyor ise ilan edilen kadro derecesine uyanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Yeri

Adaylar başvurularını Personel Daire Başkanlığı Umuttepe Merkez Yerleşkesi Umuttepe/İzmit adresine yapacaklardır.

NOT:

1-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.kocaeli.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

3-Üniversitemizce ilan edilen kadronun sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

4-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.