• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ECZACILIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı ANALİTİK KİMYA
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Ara.11
 • Kadro Derecesi 5

Alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak, KPDS, ÜDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak, Temel Eczacılık Bilimleri alanında Yüksek lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek kaydıyla laboratuar enstrümantal analiz cihazlarının kullanımı ve analiz konusunda en az 5 yıl tecrübeli olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elamanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 33/e

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.