• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı LOJİSTİK YÖNETİMİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Ara.11
 • Kadro Derecesi

Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birinden lisan mezunu olup, İşletme veya Lojistik Yönetimi yüksek lisans/doktora programlarından birinde öğrenim görüyor olmak,

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

-Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birinden lisan mezunu olmak,

-İşletme veya Lojistik Yönetimi yüksek lisans/doktora programlarından birinde öğrenim görüyor olmak,
-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-35 yaşından gün almamış olmak,

-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

-KPDS-ÜDS/75 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (funda.tanerler@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.E-posta ile gönderilen belgelerin orjinallerinin "Giriş Sınav Tarihi"nde şahsen iletilmesi zorunludur.


1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8-Lisans Transkript belgesiBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888126