• Üniversite Adı İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER YO
 • Bölüm Adı TEMEL İNGİLİZCE
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Ara.11
 • Kadro Derecesi 4

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olup, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak ve En az 5 yıl ders tecrübesine sahip olmak.

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde okutman alınacaktır.A. GENEL ŞARTLAR657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES`den en az 70 puan almış olmak,
KPDS/ÜDS en az 80 veya eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir sonuç almış olmak,

şartları aranır.B. ÖZEL ŞARTLARİngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak,
İngilizce Öğretmenliği sertifikasına sahip olmak.

şartları aranır.C. MUAFİYETDoktorasını tamamlamış olanlar,
Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar,
Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,Merkezi Sınav (ALES)`den muaftır.D. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER¨ Başvurdukları birim adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Başvuru dilekçelerinde tarafımızdan ilan edilen, ilan numarası belirtilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapılmayacaktır.)

¨ Ayrıntılı özgeçmiş,

¨ Merkezi sınav (ALES) belgesi, (Başvuruda internet çıktısı olabilir)

¨ KPDS,ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgesi, (KPDS ve ÜDS Belgesinin internet çıktısı olabilir)

¨ Lisans diploması, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.) (Başvuruda belgenin aslı verilmeyecekse Noter veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı sureti)

¨ Yüksek lisans diploması ve transkripti, (Aslı veya Onaylı Sureti)

¨ Lisans transkripti, (Başvuruda belgenin aslı verilmeyecekse Noter veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı sureti)

¨ Nüfüs cüzdanı fotokopisi,

¨ 2 Adet vesikalık fotoğraf, (Son altı ay içinde çekilmiş)

¨ Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)E. BAŞVURU YERİBaşvuru için gerekli tüm belgeler başvuru adresine şahsen veya posta ile gönderilmelidir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda belgelerin son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)F. BAŞVURU ADRESİİSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

D-100 Karayolu Merdivenköy Mevkii No: 6/1 Göztepe - Kadıköy/İSTANBUL

Telefon : (0216) 602 28 00 Faks : (0216) 602 28 05

Web adresi: www.ismu.edu.trNOT : İnternet çıktısı olarak gönderilen ALES ve Dil belgelerinin doğruluğu ÖSYM’nin resmi internet sitesinden teyit edilecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar üniversitemiz Web adresinden yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğnde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.