• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MATEMATİK
 • Anabilim Dalı UYGULAMALI MATEMATİK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 20.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Ara.11
 • Kadro Derecesi 7

Üniversitelerin Matematik Bölümü mezunu olmak ve Uygulamalı Matematik Alanında Yüksek Lisans dalına kayıtlı olmak.

T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Fen Fakültesi Matematik Bölümü’ne 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.


2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR


—657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak— Başvurularda merkezi sınavdan başvurduğu alanda (ALES) en az 70 puan almış olmak—Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak— Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.ÖZEL ŞARTLAR

— Üniversitelerin Matematik Bölümü mezunu olmak ve Uygulamalı Matematik Alanında Yüksek Lisans dalına kayıtlı olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ ve EKLENECEK BELGELERAraştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres ve telefon numaralı) ile Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı adresine şahsen veya posta ile yapabileceklerdir.

Dilekçeleri ekine;

Dilekçeleri ekine;

1-Özgeçmiş,

2-Nüfus cüzdan fotokopisi, (ONAYLI)

3- Fotoğraf (1 adet) (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

4- Merkezi Sınavı Belgesi (ALES),

5- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

6- Lisans Not Ortalamasını gösterir belge (Transkript) Resmi-ONAYLI

7- Öğrenci Belgesi

8- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

9- Diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.*Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.*

**Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. **