• Üniversite Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKULTESİ
 • Bölüm Adı KİMYA
 • Anabilim Dalı ORGANİK KİMYA
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Ara.11
 • Kadro Derecesi 2

Organik Kimya Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak Ve Hplc-Tof Cihazında Deneyimli Olmak.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR :

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya
açıktan yapılacak her türlü atamada son 3 (üç) yıllık ALES'ten (mezun olunan alanda)
en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.

B- MUAFİYET:

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği
tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim
kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında
veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi
sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile
belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

C- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1- Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı,kadro derecesi, yazışma
adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe ile Başvuru Formu (http://www.karatekin.edu.tr)
adresinden temin edilebilir. (Örnek Dilekçe ve Başvuru Formu ilan metninin altında bulunmaktadır)
2- ALES Belgesi fotokopisi
3- KPDS veya ÜDS Belgesi fotokopisi
4- Lisans Diploma Örneği (Onaylı)
5- Yüksek Lisans Belgesi (Onaylı)
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7- 2 AdetFotoğraf
8- Özgeçmiş
9- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript (Onaylı)
10- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)(Onaylı)
11- Hizmet Belgesi (Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa)
12- Var ise Doktora Belgesi
13- Savcılık Belgesi (Onaylı)

NOT : Onaylı İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak
onaylanması yeterlidir.

Başvurular Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi'ne Şahsen
veya Posta yoluyla yapılabilecektir.

Süresi içinde yapılamayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde
yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.


BAŞVURU ADRESİ :

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi
2 Nolu Kampüs A.H.R Mah. AnkaraYolu 10. km
Ballıca Mevki ÇANKIRI

Telefon : +90 (376) 218 11 23 - +90 (376) 218 10 27