• Üniversite Adı BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı TERMODİNAMİK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Ara.11
 • Kadro Derecesi 4

Fakültelerin Makine Mühendsiliği Bölümünden mezun olmak.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.
1-Genel Şartlar
a)657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b)ALES’den atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda, Eğitim Bilimleri Bölümü kadrolarına başvuranlarda ise lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak (özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES'ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır).
c)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
şartı aranır.
d)Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
2-Özel Şartlar
Araştırma Görevlisi
a)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
b)Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notu hesaplanırken 4'lük ve 5’lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
3-Muafiyet
a)Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında merkezi sınav (ALES),
b) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil
şartı aranmaz.
Başvuru Şekli
a) İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre http://personel.balikesir.edu.tr/matbuevrak.html adresinde yayınlanan matbu başvuru dilekçe örneğini doldurduktan sonra aşağıda yazılı belgeleri;
-Özgeçmiş
-Lisans belgesi
-Yüksek Lisans/doktora belgesi (ilan edilen kadroya bağlı olarak)
-Lisans transkripti
-ALES belgesi
-Yabancı Dil Belgesi
-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
-1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
-Askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge
-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b)Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.
c) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.
d) Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olup bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.