• Üniversite Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EREĞLİ M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Oca.12
 • Kadro Derecesi 5

Mesleki Eğitim Fak. Nakış Öğrt. Lisans mezunu olmak. Accurate 4 ve Wilcom ES nakış desen programı yazılımlarını kullanabilmek. Hazırladığı tasarımı çok başlı sanayi nakış makinasında üretebilmek.

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilanda belirtilen Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine (Rektörlük için Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına) şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.)

Rektörlük için ilan edilen kadroların dışında, birimler adına Rektörlüğümüze gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birimlerin iletişim bilgilerine üniversitemiz web sayfasından www.selcuk.edu.tr ulaşılabilmektedir.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
ALES’ten en az 70 puan almış olmak:
Lisans öğreniminde mezun olunan alanda (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak,
Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapan okullardan mezun olanlar için ALES’ten herhangi bir puan türünde (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

UZMAN

En az lisans mezunu olmak.

2. Belgelendirmek kaydıyla alanlarında lisans mezuniyeti sonrasında en az iki yıl tecrübeli olmak. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 08.01.2009 tarih ve 127-000721 sayılı yazısı gereğince yüksek lisans mezunu olanlarda bu şart aranmaz).MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

UZMAN

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru dilekçesi,
Özgeçmiş,
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Lisans Belgesi ve Transkripti
Bir adet fotoğraf,
ALES Belgesi,
Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),
Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
Varsa Onaylı Yüksek Lisans mezuniyet belgesi yoksa alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)