• Üniversite Adı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 22.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 27.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.12.2010
 • Kadro Derecesi 5

Üniversitelerin İngiliz Dili Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi bölümü mezunu olmak.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Okutman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a) 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Herhangi bir puan türünden ALES ’ten en az 70 almak.
c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerli Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, Merkezi Sınav; Öğretim Üyesi yetiştirme projesi kapsamında,Yükseköğretim yürütme kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU

1-Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini (onaylı), Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi(onaylı), Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), Lisans Not Transkriptini (Onaylı), erkek adayların Askerlik Durum Belgesini, ALES Belgesi ve Yabancı Dil Belgesini ekleyerek Gaziantep Üniversitesi YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

2- İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: Ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gantep.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.