• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ECZACILIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ECZACİLİK MESLEK BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı FARMASOTİK KİMYA
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 12.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Ara.11
 • Kadro Derecesi 4

Alanında ALES’ten en az 70 puan almak, KPDS, ÜDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından yüksek lisans öğrencileri için en az 60, doktora öğrencileri için en az 70 puan almış olmak, Farmasötik Kimya programında yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elamanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.