• Üniversite Adı TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İKTİSAT
 • Anabilim Dalı İKTİSAT TEORİSİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 08.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Ara.11
 • Kadro Derecesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesinin İktisat Bölümünden mezun olmak.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalında istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanı alınacaktır. Adayların durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir


Başvurular ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacak, süresi içinde yapılmayan başvurular veya eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.-Duyurulur.


A) GENEL ŞARTLAR1. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak (Merkezi Sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir).

2. Lisans diplomasının ilanda belirtilen alanda olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge ile desteklenmesi gerekmektedir.

3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge.


B) ÖZEL ŞARTLAR

1. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamak,

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notu hesaplamalarda kullanılacak 4 ’lük not sisteminin eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. İlanda belirtilen diğer şartları taşımak

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (başvuru dilekçelerinde başvurulan birim ile müracaat ettiği anabilim dalı açıkça belirtilecek ve başvuru sahibine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır),

2. Özgeçmiş,

3. Nüfus cüzdan sureti,

4. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

5. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

6. Onaylı Lisans Diploma fotokopisi,

7. Yabancı Dil sınav (KPSD/ÜDS veya eşdeğer sınav) belgesi fotokopisi,

8. Lisans Not Transkripti (4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır),

9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge).