• Üniversite Adı YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı TEMEL İŞ VE TERMODİNAMİK
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 07.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Ara.11
 • Kadro Derecesi 1

Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olup Temel İşlemler ve Termodinamik konusunda en az iki yıl deneyime sahip olmak.

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR :

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES’den alanlarındaki puan türünden en az 70 puan (araştırma görevlileri için atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda) almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR :
En az lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER :
Adayların başvurduğu birim / bölüm ile bildiği yabancı dili belirttiği dilekçelerine, nüfus cüzdan örneklerini, mezuniyet belgelerini, transkript belgesi, erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belgesini, özgeçmişini, Merkezi Sınav Belgesini (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belgesini, bir adet fotoğrafını ekleyerek ilgili birime, başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)