• Üniversite Adı YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 07.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Ara.11
 • Kadro Derecesi 4

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi,İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak (ÜDS en az 90)

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR :

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES’den en az 70 puan (herhangi bir alanda) almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR :
Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak adaylarda en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübe, ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adaylarda ise en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek şartıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübe şartı aranmaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER :
Adayların başvurduğu birim, bölüm ve anabilim dalı başkanlığı ile bildiği yabancı dili belirttiği dilekçesine, nüfus cüzdanı örneğini, mezuniyet belgelerini, trankript belgesi, özgeçmişini, erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tescil veya muaf olduğunu gösterir belge, Merkezi Sınav Belgesini (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belgesini, bir adet fotoğrafını ekleyerek ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılmalıdır.(Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)