• Üniversite Adı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı M.Y.O.
 • Bölüm Adı MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
 • Anabilim Dalı MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 21.Ara.10
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Ara.10
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Oca.11
 • Kadro Derecesi 2

Muhasebe Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak (ALES:70, 2 Yıl Tecrübe veya Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak)

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereği öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’den en az 70, KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

c) İlan edilen kadronun bölümüne / programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmak,

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adaylarda en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak, şartı aranacaktır.

c) Yüksek lisans belgesine sahip olanlardan 2 yıl tecrübe şartı aranmayacaktır.

MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.

b) Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.

c) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği (31.07.2008) tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.

d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

a) İlan edilen kadroya başvuracak adaylar;


1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı adı ile yazışma adreslerini belirten fotoğraflı dilekçe (başvuru dilekçesi matbu olup http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilecektir.)

2. Özgeçmiş (CV)

3. Merkezi sınav (ALES) belgesi

4. Mezuniyet Belgesi (Lisans-Yüksek Lisans-Doktora) (Resmi Onaylı)

5. Lisans ve/veya Lisansüstü Eğitim Transkripti

6. Nüfus Kayıt Örneği
b) Bazı kadrolar için aranan tecrübe şartı lisans mezuniyetinden sonraki dönemde yerine getirilmiş olmalıdır.c) Şahsen başvurularda belgelerin aslının ibrazı kaydıyla, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.d) Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

e) Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Santral Telefon No: 0 348 814 26 66

Adres: M.R Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Meslek yüksekokulu İçin: Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 134 Merkez/KİLİS

f) Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonucu Üniversitemiz Web adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu ile bilgilendirme yapılmayacaktır.

g) İlanda verilen 2 ve 3 dereceli kadrolar 6. derece ile tahsis-tenkis edileceğinden dolayı atama 6. dereceye yapılacaktır.

h) Aynı ilanda farklı kadrolara başvuru kabul edilmeyecektir. Her aday tek bir kadroya başvurabilir.

NOT: Öğretim Görevlisi başvurularında başvuran adayın mezun olduğu alandaki ALES puanı dikkate alınacaktır.