• Üniversite Adı GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 20.Ara.10
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Ara.10
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Ara.10
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Ara.10
 • Kadro Derecesi 6


Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES’den alanlarındaki puan türünden (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak,

ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almış veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

ÖZEL ŞARTLAR
Araştırma Görevlisi Kadroları İçin: adayların 35 yaşından gün almamış olmaları, başvurduğu birimi belirttiği dilekçelerine, nüfus cüzdan örneklerini, mezuniyet belgelerinin aslını veya tasdikli suretlerini (var ise yüksek lisans diploması) Lisans Not Transkriptini, özgeçmişini, Merkezi Sınav Belgesini (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belgesini (yabancı dil belgesi Fransızca dilinden olmalıdır), dört adet fotoğrafını ekleyerek ilgili Enstitü Müdürlüğüne,

şahsen veya posta ile (Üniversitemiz web sayfasında belirtilen ilgili posta adresine) başvurulması gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)