• Üniversite Adı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TARİH
 • Anabilim Dalı TARİH
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 08.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Ara.11
 • Kadro Derecesi 5

Tarih Bölümü Mezunu Olmak (ALES:70, Yabancı Dil Puanı:50, 35 Yaşından Gün Almamış Olmak)

T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereği öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan; Araştırma Görevlisi atamalarında atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan aranır, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES'ten en az 70 puan aranır, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES'ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır. Alan türü değişen programlardan mezun olanların, Öğretim Elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ten en az 70 puan almaları gerekir.c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (UDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.d) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’luk ve 5'lik not sistemlerinin 100’luk not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.e) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.ÖZEL ŞARTLARARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİNa) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,MUAFİYETa) Doktorasını tamamlamış olanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.b) Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.c) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği (31.07.2008) tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERa) İlan edilen kadroya başvuracak adaylar;

1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı adı ile yazışma adreslerini belirten fotoğraflı dilekçe (başvuru dilekçesi matbu olup http://www.kilis.edu.tr adresi duyurular kısmından temin edilecektir.)

2. Özgeçmiş (CV)

3. Lisans ve/veya Lisansüstü eğitim transkripti

4. Mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

5. Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,

6. Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe suresi (SGK hizmet dokumu) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,

7. ALES ve yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisib) Şahsen başvurularda belgelerin aslının ibrazı kaydıyla, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.c) Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.d) Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Santral Telefon No: 0 348 814 26 66

Adres: Fen - Edebiyat Fakültesi : Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 134 Merkez/KİLİSe) Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonucu Üniversitemiz Web adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu ile bilgilendirme yapılmayacaktır.