• Üniversite Adı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı UYGULAMALI JEOLOJİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 21.Ara.10
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Ara.10
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Ara.10
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Ara.10
 • Kadro Derecesi 2

Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans yapmış olmak. Hidro jeoloji ve Tıbbi Jeoloji konusunda deneyim sahibi olmak.

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKADEMİK İLAN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede ve 09.03.2010 tarih ve 27516 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca ve 657 S.D.M.K.48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.Başvuruda Genel ŞartlarÖğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak her türlü atamalarda Merkezi Sınavdan (ALES) Alanında en az 70 puan ve Kamu Personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul yabancı dil bilgisi sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine müracaat edebilirler.Başvuruda Özel ŞartlarUzman

En az lisans mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.
Muafiyetler

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularında, Merkezi Sınav(ALES); Meslek Yüksekokullarının Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularda ise Yabancı dil şartı aranmaz.


Başvuru ve Eklenecek Belgeler

Adaylar başvurdukları Bölüm ve Programını belirten dilekçe, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 3 adet fotoğraf, ALES sınavından en az 70 (yetmiş) puan aldığını gösterir ALES belgesi, lisans belgesi ve transkript (mezuniyet not belgesi), yüksek lisans belgesi, KPDS ve ÜDS’den en az 50 (Elli) puan veya eşdeğer yabancı dil belgesi, , varsa yayınlanmış bilimsel çalışmalarını ekleyerek ilgili birimlere müracaat edeceklerdir. Nüfus cüzdan fotokopisi, ALES, lisans ve yüksek lisans ve yabancı dil belgeleri noterden veya Resmi bir kamu kuruluşundan aslı gibidir onaylatacaklardır.Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup,(Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) süresi içinde yapılmayan ve belgeleri eksik başvurular ile internet aracılığıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.