Duyuru Detay 33628

Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı
Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Duyuru Başlama Tarihi 14 Kasım 2011
Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Son Başvuru Tarihi 28 Kasım 2011
Bölüm Adı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ön Değerlendirme Tarihi 30 Kasım 2011
Anabilim Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Giriş Sınav Tarihi 02 Aralık 2011
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
Sonuç Açıklama Tarihi 06 Aralık 2011
Kadro Sayısı 1
Kadro Derecesi 4HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.BOŞ KADRONUNBİRİMİ : Edebiyat Fakültesi


ANABİLİM

DALI : Türk Dili ve Edebiyatı


KADRO ÜNVANI:
Araştırma Görevlisi


ADEDİ:1


ATAMA MADDESİ: 50/d


DERECESİ:
4


ARANAN ŞARTLAR:Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak, KPDS/ÜDS’den 60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak, alanında Yükseklisans öğrencisi olmak.


İLAN TARİHİ:


SON BAŞVURU TARİHİ:


ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLANI:


GİRİŞ SINAV TARİHİ:


SONUÇLAR: