• Üniversite Adı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FELSEFE
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Ara.11
 • Kadro Derecesi

Felsefe Bölümü lisans mezunu ve alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

T.C. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.


ARANAN ŞARTLAR

657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan İngilizce KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
ALES’den en az 70 puan almış olmak.
35 yaşından gün almamış olmak.
Felsefe Bölümü lisans mezunu ve alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.


BAŞVURULAR

Başvurular İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen, posta ile veya internet üzerinden 29mayis@29mayis.edu.tr adresine yapılabilecektir. Posta ile yapılan başvuruların ve gerekli belgelerin son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme dikkate alınmaz.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. YÖK formatında özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus cüzdanı
5. Lisans diploması ve transkripti
6. Yüksek lisans veya doktora öğrenimi görmekte olduğuna dair belge (doktora aşamasında olanlardan ayrıca yüksek lisans diploması)
7. Varsa adayın bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya
8. Yabancı dil belgesi
9. ALES belgesi
10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
11.Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

BAŞVURU ADRESİ:
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No: 40
34662
Üsküdar/İSTANBULİLGİLİLERE DUYURULUR
Not: Başvuru sırasında yukarıda beliritlen belgelerin fotokopilerinin veya internet üzerinden yapılan başurularda PDF dosyalarının gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılanların bunların asıllarını ibraz etmeleri istenir.