• Üniversite Adı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 01.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Ara.11
 • Kadro Derecesi 6

2547 s.K.un 50/d maddesi gereğince Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler arasından Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Enstitümüze 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik uyarınca ilanda belirtilen Anabilim Dalına gerekli şartları sağlayan lisansüstü öğrenciler arasından araştırma görevlisi alınacaktır.

I) Genel Şartlar :

a) 657 sayılı Kanun’un 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak,b) Üç yıldan eski olmayan ALES’ten en az 70 (sayısal puan), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

II) Özel Şart :

Son başvuru tarihi itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak,

III) Başvuruda İstenen Belgeler :

a) Başvuru Dilekçesi

b) Merkezi Sınav Belgesi (ALES)

c) Yabancı Dil Sınav Belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS) (TOEFL veya IELTS belgesinin onaylı örneği gerekmektedir.)

d) Öğrenci Olduğuna Dair Onaylı Belge (Öğrenim gördüğü Anabilim Dalının adı kesinlikle belirtilmesi gerekmektedir.)

e) Onaylı Mezuniyet Belgesi (Lisans ve varsa Yüksek Lisans. Yurtdışından alınmış bir mezuniyet belgesi ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.)

f) Lisans ,Yüksek Lisans ve Doktora Transkripti (Onaylı)

g) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

h) 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

ı) İş Talep Formu (Enstitümüz’ün web sayfasından veya şahsen başvurularda Enstitümüz’den temin edilebilir.)

IV) Başvuru Yeri ve Şekli :

Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Başvurular, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik veya onaysız (onaylı ancak fotokopi olan belgeler ‘’aslı gibidir’’ onaylı olmalıdır) belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.