• Üniversite Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 30.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Ara.11
 • Kadro Derecesi 4

İlgili Fakültelerin Maliye veya İktisat Bölümü Lisans mezunu olmak.

T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ


GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındakı öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak; Lisans mezunu olarak başvuracak öğretim görevlisi adaylarında alanlarında en az On yıl tecrübeli olmak.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili İki yıl tecrübeli olmak. Yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartı aranmaz.


MUAFİYET

1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Arş.Gör.,

Okutman unvanlıranda çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim

Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar

Merkezi Sınav (ALES)’den,

2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise Yabancı Dil koşulundan

muaftır.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat/program/bölüm adı açıkça yazılacaktır ve kendilerine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası ile yazışma adresi yazılacaktır)2- Özgeçmiş3- Nüfus cüzdanı fotokopisi4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi, yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)5- İki adet fotoğraf(4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi7- ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi8- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi9- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 2 (iki) adet dosya ile özgeçmiş ve bilimsel eserlerini CD (2 adet) ortamında hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.10- İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.11- Alanlarında tecrübe belgesi.NOT: İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “ASLI GİBİDİR” yapılarak onaylanması yeterlidir.BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Başvuru, kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.