• Üniversite Adı HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı BİLGİSAYAR DONANIMI
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Ara.11
 • Kadro Derecesi 4

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bölümlerin birinden mezun olmak.
T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanı alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.


GENEL ŞARTLAR


a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak(Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

e) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4 lük Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği
5 lik Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği

Araştırma Görevlisi Özel Şartları

(1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.


Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler:

Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
Özgeçmiş
Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
Yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınav) belgesi fotokopisi
Lisans diploması fotokopisi
Yüksek lisans yapmış olmak şartıyla çıkan ilanlarda, yüksek lisans diploma fotokopisi.
Lisans transkripti
Nüfus cüzdanı fotokopisiBaşvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler bir dilekçe ekinde şahsen veya posta ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden Öğretim Görevlisi Hasan AĞIL'a(Adres: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan AĞIL/ Ankara) yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)Yazılı Sınav Yeri:
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yapılacaktır.