• Üniversite Adı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 16.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 24.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.12.2010
 • Kadro Derecesi 4

Fakültelerin Elektrik Mühendisliği veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olmak ve Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Üniversitemize Bağlı Birimlerde İstihdam Edilmek Üzere, 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ve 31.07.2008 Tarih Ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri Uyarınca Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

Başvuru Yeri: Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu'na Şahsen veya Posta İle Yapılacak.
Not :1) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar, postada meydana gelen gecikmeler ve evrakların son başvuru tarihinde ilgili birime ulaşmaması durumunda başvurular dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.

Son Üç Yıl İçerisinde ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

Başvurdukları Bölüm, Anabilim Dalı ve Yazışma Adresleri ile E-mail Adreslerini Belirten Dilekçe
Özgeçmiş
Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
ALES Sonuç Belgesi
Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf
Lisans Not Transkripti (Onaylı)
İyi Hal Belgesi (Savcılıktan)
Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamu Hizmetinde Bulunmuş Olanlar İçin)

MUAFİYETLER

Doktorasını Tamamlamış Olanlar,

Bu Yönetmelik Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Bu Kadro Unvanlarında Çalışmakta Olanlar,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Belirlenmiş Olan Uzmanlık Alanlarına Başvuruda ve Yükseköğretim Kurumlarından Ayrılan Öğretim Elemanlarının Çalışmakta Oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya Başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuruda Bulunanlar, Merkezi Sınav (ALES) den Muaftır.Meslek Yüksekokullarının Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Yabancı Dil Şartı Aranmaz.